Tevékenységünk elsősorban nem jogi követeléskezelésre irányul


Így még nem kerül bíróság, vagy más hatóságok elé az ügy, hanem az adósokkal történő kapcsolatfelvétel alapján valósul meg, melynek során felmérjük az esetleges fizetési hajlandóságot és valamilyen peren kívüli megállapodás megkötésének lehetőségét.
Tapasztalataim szerint az esetek nagy részében már az a tény, hogy a jogosult követeléskezelőhöz fordult és az adós megkapja a felszólító levelet, előre mozdítja a fizetési hajlandóságot.
Ezen szakaszon belül elsődlegesen az alábbi részfolyamatokat végzem:
– Az adósok telefonon, írásban, vagy személyesen történő felkeresése
– Fizetési felszólítások készítése
– Tárgyalások lefolytatása a fizetési megállapodások megkötése érdekében, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési megállapodások létrehozása